Genel Bilgiler
Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Timleri

   Marmara Bölgesinde 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve tüm KKTC?yi üzüntüye boğan deprem felaketi, Güvenlik Kuvvetlerinin doğal afetlere müdahale ve yardım konusunda bazı yeni teşkillere sahip olması gerektiğini ortaya çıkarmıştır.
   Kuruluş emrinin alınmasını müteakip Güv.K.K.lığı Özel Görev Kuvveti Komutanlığı'nın bünyesinde teşkil edilmesi çalışmalarına derhal başlanmıştır. 28 Mart 2001 tarihinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca kadrosu onaylanan DAK Timlerinin teşkili, teçhizi ve eğitimine yönelik hazırlıklara başlanmıştır. Deprem, yangın, sel ve benzeri doğal afetlerde afet bölgesinde arama/kurtarma faaliyetleri icra etmek üzere uluslararası standartlarda teçhiz edilmiş ve eğitilmiştir. Aralık 2001 tarihinde ise her türlü hazırlığını tamamlayan timler verilecek her türlü görevi icra etmeye hazırdır. Devamı
Eğitim Merkez Komutanlığı

   Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı?na personel yetiştiren Gülseren Kışlası; 1974 Mutlu Barış Harekatında şehit düşen, Muhabere Kıdemli Üstçavuş Şehit Kadir Gülseren?in soyadını alarak; bu tarihten itibaren Gülseren Kışlası adı altında görevini sürdürmektedir.

   Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı?nın temel taşlarından olan Eğitim Merkez Komutanlığı, askere yeni alınan K.K.T.C. vatandaşlarının eğitim yaptığı, askerlik mesleğine oryantasyonun sağlandığı yerlerden biridir. Devamı
Sahil Güvenlik Komutanlığı

   Dünyamızın takriben %70'ini kaplayan denizler, sahip olduğu su ürünleri, mineraller ve tabii kaynakları açısından insanlık için vazgeçilmez bir hazinedir. Ayrıca bir çok ülkenin çeşitli maksatlarla kullandığı şekliyle de uluslararası bir niteliğe sahiptir.

   Bu kapsamda, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin bütün sahil şeridi boyunca Karasuları, Münhasır Ekonomik Bölge ve Arama Kurtarma sahalarında ulusal ve uluslararası haklarımızın korunması da büyük önem arz etmektedir. Devamı
Havacılık Birlik Komutanlığı

   Güvenlik Kuvvetleri Havacılık Birlik Komutanlığı; KKTC'nin kara hudutları, kara suları ve hava sahası ile Doğu Akdeniz'in uluslar arası deniz ve hava sahasında sahip olduğu egemenlik haklarının korunması ve bu bölgelerdeki Arama Kurtarma görevlerinin yerine getirilmesi maksadıyla; Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşunda teşkil edilmiştir. Devamı
Polis Genel Müdürlüğü

   Günümüzde Polis Örgütü, günün koşullarına göre yeni bina ve teçhizatla donatılırken, iletişimin gittikçe arttığı dünyamızda, tüm polis örgütü geneline hitap eden bir bilgisayar ağı ile donatılmıştır.

   KKTC Polis Örgütü kazandığı bu teknoloji sayesinde diğer ülkelerin polis örgütleri arasındaki seçkin yerini almıştır. KKTC Polis Örgütü, bugün dünden daha iyi, yarın bugünden daha iyi olacaktır. Devamı