İhale Detayı

HAZIR KEK ALIMI

Söz konusu işle ilgili Sözleşmeye davet yazısı ekte gönderilmiştir. Sayfanın çıktısını almayı müteakip İMZALI ve KAŞE/MÜHÜRLÜ olarak ayni gün içinde

E-POSTA (satinalma@guvkk.net) veya FAKS(0392 2346634) yoluyla geri gönderilmesini rica ederiz.

 

Sözleşmeye gelirken teminat mektubu ile birlikte aşağıda belirtilen belgelerin de getirilmesi gerekmektedir.

 

1. Direktör onay belgesi (2019 yılına ait),

2. Direktör imza sirküleri (2019 yılına ait),

3. Vekaletname veya yetki belgesi, (direktör şahsen katılacaksa gerek yoktur)

4. Orijinal imzalı olmayan tüm belgeler 2019 yılına ait Noter/Tasdik Memuru onaylı olmalıdır.

 

Tolga ÖZTÜRK

P.Yb.

Satınalma Koms. Başkanı

 

İletişim:

TEL: 0392 23 46 034

         0392 23 46 303 Dahili:3301

 

FAKS: 0392 23 46 634

 
Alım Sonucunu görmek için burayı tıklayınız.