İhale Detayı

Yangın Söndürme Cihazı Alımı (384 Adet)
* Teklifler İhalenin kapanacağı son tarihe kadar üç şekilde verilebilir; 
     a.  Kapalı zarf içerisinde Satınalma Komisyonuna (Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Boğazköy GİRNE/KKTC) ELDEN TESLİM yöntemiyle,
     b. Kapalı zarf içerisinde iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla,(İhale başlama saatine kadar posta kurumumuza ulaşmazsa teklif değerlendirme dışı bırakılır)
     c. Kurumumuzun elektronik posta adresine veya faks numarasına imzalı ve kaşeli/mühürlü olarak gönderilmesiyle,
* Tekliflerin açılması, incelenmesi, okunması ve değerlendirilmesi Güv.K.K.lığı Satınalma Komisyon Başkanlığında yapılacaktır. 
Gerek duyulması halinde ihale saatinde hazır bulunan istekliler huzurunda PAZARLIK yapılacak olup; isteklilerin yetkili personelinin ihaleye katılmaları rica olunur. 
Yetkili personeliyle ihale saatinde hazır olmayan firmaların pazarlık hakkı olmayacaktır.
Teklif mektubunu görmek için burayı tıklayınız.