Sahil Güvenlik Komutanlığı


   Dünyamızın takriben %70'ini kaplayan denizler, sahip olduğu su ürünleri, mineraller ve tabii kaynakları açısından insanlık için vazgeçilmez bir hazinedir. Ayrıca bir çok ülkenin çeşitli maksatlarla kullandığı şekliyle de uluslararası bir niteliğe sahiptir.

   Bu kapsamda, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin bütün sahil şeridi boyunca Karasuları, Münhasır Ekonomik Bölge ve Arama Kurtarma sahalarında ulusal ve uluslararası haklarımızın korunması da büyük önem arz etmektedir.

   Bu amaçla KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulmuştur. KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulduğu günden itibaren, 24 saat denizlerde bulunarak denizlerde can ve mal emniyetini sağlamakta, deniz yoluyla yapılacak her türlü kaçakçılığa mani olmakta, su ürünleri ile su altı kaynaklarımızı kaçak avlanmalardan korumakta ve denizlerimizin kirletilmesine karşı mücadele etmektedir.

   Bu gün Sahil Güvenlik Komutanlığımız şevk ve gayretle görev yapmanın gururunu yaşamaktadır.

   Hedefimiz bize verilen görevleri, en üst düzeyde yapabilecek, modern ve güçlü bir Sahil Güvenlik Komutanlığına sahip olmaktır.

   Bu amaçla bize tahsis edilen kaynaklar çerçevesinde, planlanan hedeflerimize ulaşmada azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.