PERSONEL İSTİHDAM DUYURUSU

 

 

 

1.  Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı karargâh, birlik ve kurumlarda görev yapmak üzere 25 erkek ve 2 bayan mukaveleli erbaş istihdam edilecektir.

 

2.         BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR :

 

a.    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak,

b.    Güv.K.Sağlık Yeteneği Tüzüğüne göre bir engeli bulunmamak,

c.     Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık,    hırsızlık mal bulundurmak, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak,

ç.    Daha önce herhangi bir nedenle Güv.K.K.lığından çıkmış veya çıkarılmış olmamak,

d.    Bayan adaylar için en az lise mezunu olmak ve 25 (20.10.1992 ve daha genç doğumlu) yaşından büyük olmamak,

e.    Erkek adaylar için İlkokul, ortaokul, lise veya dengi okul mezunu olmak, 25 (20.10.1992 ve daha genç doğumlu) yaşından büyük olmamak ve muvazzaf askerliğini yapmış olmak.

f.     Erkek adaylar için en az 164 cm., Bayan adaylar için en az 153 cm. boyunda olmak,

 

 

3.         BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

 

a.    KKTC kimlik kartı fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir),

b.   Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir),

c.   Polis Genel Müdürlüğünden alınacak iyi hal kağıdı(son üç ay içerisinde alınmış),

ç.   Terhis belgesi fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir)

 (askerliğe elverişli değildir belgesi ile başvuru kabul edilmeyecektir),

d.   5 adet vesikalık fotoğraf (son üç ayda çekilmiş olacaktır),

e.   İş başvuru formu (www.mucahit.net internet adresinden doldurulacaktır),

f.    Varsa, sanat ve meslek durumunu belirten belge (sürüş belgesi, kurs belgesi vb.).

 

 

4.  Müracaatlar, www.mucahit.net internet adresinden doldurulacak iş başvuru formu ve gerekli belgeler ile 20 Ekim 2017 tarihinden 19 Ocak 2018 günü saat 17.00’ye kadar şahsen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Kayıt-Kabul Komisyon Başkanlığına (Boğazköy) yapılacaktır. BAŞVURULAR 19 OCAK 2018 TARİHİNDE TAMAMLANMIŞTIR.

 

 

5.  Sınavlar: Erkek adaylar için; genel kültür ve yetenek yazılı sınavı %30 ( ilkokul mezunları için ilkokul, ortaokul ve lise mezunları için lise seviyesinde Türkçe, Matematik, Kıbrıs Coğrafyası, Atatürkçülük, Vatandaşlık Bilgisi ve Genel Kültür konularından); Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi %40 (mekik, şınav, barfikste kol çekme, 100 m koşu ve 2400 m koşu) ve Sözlü Sınav (Mülakat) %30

    Bayan adaylar için; genel kültür ve yetenek yazılı sınavı %20 ( lise seviyesinde Türkçe, Matematik, Kıbrıs Coğrafyası, Atatürkçülük, Vatandaşlık Bilgisi ve Genel Kültür konularından); Branş ve İhtisas Sınavı %30 (Yazılı ve Uygulamalı Bilgisayar Sınavı);  Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi %30 (mekik, şınav, barfikste asılı kalma, durarak uzun atlama ve 800 m koşu) ve Sözlü Sınav (Mülakat) %20  

(Sözlü sınav (mülakat) öncesi yapılan tüm sınavların puan ortalaması neticesinde, en az yarısı ve üstü puan toplayan adaylar sözlü sınava (mülakat) katılabilecektir) şeklinde olacaktır (sınavlarda kimlik ibraz etmek zorunludur).

 

 

6.  Sınav yeri ve tarihi vb. tüm bilgiler www.mucahit.net web adresinden sınavlardan en az bir hafta öncesinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı/sözlü olarak sınava çağrı yapılmayacaktır. Sınav öncesi ve sonrası tüm bilgi ve gelişmeler ile duyuru ve çağrılarımız internet sayfamız kanalıyla yapılacağından, web sayfasının adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

 

 

GÜvenlik Kuvvetleri KomutanlığI


 

PERSONEL İSTİHDAM DUYURUSU

 

1.         Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen branşlarda işçi statüsünde 

                        personel istihdam edilecektir.

 

 

2.         İSTİHDAM EDİLECEK BRANŞLAR :                     

S.NU.

BRANŞI

MÜNHAL SAYISI

1.

Aşçı (Erkek)

3

2.

Çatıcı/Kalıpçı

1

3.

Döşemeci (Saraç)

1

4.

Kasap

2

5.

Kazıcı/Yükleyici İşletmeni

1

6.

Madeni Kaplamacı (Kaportacı)

1

7.

Soğutma Cihazları Tamircisi (Klimacı)

1

8.

Tekerlekli Araç Tamircisi

3

9.

Terzi

2

10.

Tesviyeci/Planyacı

1

11.

Yapıcı

1

                                                                                                                                               

 

 

3.         BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR :

 

a.    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak,

b.  Müracaat tarihinden itibaren 35 yaşından gün almamış olmak (20.10.1982  ve daha genç doğumlu),

c.    Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,

ç.  Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık,    hırsızlık mal bulundurmak, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak,

d.  Güv.K.Sağlık Yeteneği Tüzüğüne göre bir engeli bulunmamak, Güvenlik Kamu Hizmetinden çıkmış veya çıkarılmamış olmak veya Devletten emekli maaşı çekmemiş, disiplin suçundan dolayı daha önce kamu hizmetinden çıkmış veya çıkarılmamış olmak,

e.  Asgari ilkokul mezunu olmak.

 

 

 

 

4.         BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

 

a.  KKTC kimlik kartı fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir),

b.  Erkek adaylar için terhis belgesi fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir)

     (askerliğe elverişli değildir belgesi ile başvuru kabul edilmeyecektir),

c.  Polis Genel Müdürlüğünden alınacak iyi hal kağıdı(son üç ay içerisinde alınmış),

ç.  Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir),

d.  5 adet vesikalık fotoğraf (son üç ayda çekilmiş olacaktır),

e.  İş başvuru formu (www.mucahit.net internet adresinden doldurulacaktır),

f.   Varsa; Başvurduğu meslekle ilgili çalışmışlığını ispatlayan belge(fiilen kaç yıl çalışmış olduğu belirtilecek), diploma ve/veya sertifika.

 

 

 

5.  Müracaatlar, www.mucahit.net internet adresinden doldurulacak iş başvuru formu ve gerekli belgeler ile 20 Ekim 2017 tarihinden 19 Ocak 2018 günü saat 17.00’ye kadar şahsen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Kayıt-Kabul Komisyon Başkanlığına (Boğazköy) yapılacaktır. BAŞVURULAR 19 OCAK 2018 TARİHİNDE TAMAMLANMIŞTIR.

 

 

 

6.  Sınavlar; genel kültür ve yetenek yazılı sınavı %20 ( ilköğretim seviyesinde; Türkçe, Matematik, Kıbrıs Coğrafyası, Atatürkçülük, Vatandaşlık Bilgisi ve Genel Kültür); uygulamalı mesleki sınav %50 ve Sözlü Sınav (Mülakat) %30 şeklinde olacaktır (Sınavlarda kimlik ibraz etmek zorunludur).

 

 

7.  Sınav yeri ve tarihi vb. tüm bilgiler www.mucahit.net web adresinden sınavlardan en az bir hafta öncesinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı/sözlü olarak sınava çağrı yapılmayacaktır. Sınav öncesi ve sonrası tüm bilgi ve gelişmeler ile duyuru ve çağrılarımız internet sayfamız kanalıyla yapılacağından, web sayfasının adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

 

 

GÜvenlİk Kuvvetlerİ KomutanlığI

 

 

 

PERSONEL İSTİHDAM DUYURUSU

 

 

1.         Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen branşlarda sözleşmeli                          personel istihdam edilecektir.

 

 

2.         İSTİHDAM EDİLECEK BRANŞ :                                                                                                     

                                               

 

S.NU.

BRANŞI

MÜNHAL SAYISI

1.

Tabip

1

2.

Hukuk İşleri Uzmanı

1

3.

İnşaat Mühendisi

1

 

3.         ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR :

 

a.   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak. Tabip adayları için KKTC yurttaşı müracaatının yeterli olmaması halinde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak,

b.   Müracaat tarihinden itibaren 35 yaşından gün almamış olmak (20.10.1982  ve daha genç doğumlu), Ancak, Tabip adayları için 60 yaşından gün almamış olmak (20.10.1957 ve daha genç doğumlu),

c.    Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

ç. Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık,    hırsızlık mal bulundurmak, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak,

d.  Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak,

e.  Güv.K.Sağlık Yeteneği Tüzüğüne göre bir engeli bulunmamak, Güvenlik Kamu Hizmetinden çıkmış veya çıkarılmamış olmak veya Devletten emekli maaşı çekmemiş, disiplin suçundan dolayı daha önce kamu hizmetinden çıkmış veya çıkarılmamış olmak.

 

4.         ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR :

 

a.  Tabip adayları için, Tıp Fakültesi mezunu olmak,

b.    Tabip adayları için, KKTC Tabipler Birliğine üye olmak,

c.    Hukuk İşleri Uzmanı adayları için; bir fakültenin Hukuk Bölümü mezunu olmak, yürürlükteki mevzuat uyarınca KKTC baro sınavını geçmiş olmak ve en az iki yıl fiilen avukatlık mesleğini icra etmiş olmak,

ç.    İnşaat Mühendisi adayları için bir fakültenin İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak, Betonarme, çelik güçlendirme ve tadilat projelerinde çalışabilecek ve kaba/ince işlerde en az üç yıl deneyimli olmak,

 

5.         BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

            a.         KKTC veya TC kimlik kartı fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecek),

            b.         Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecek),

            c.         Polis Genel Müdürlüğünden alınacak iyi hal kağıdı(son üç ay içerisinde alınmış),

            ç.         Erkek adaylar için terhis belgesi fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecek),

            d.         5 adet vesikalık fotoğraf (son üç ay içerisinde çekilmiş olacak),

            e.         İş başvuru formu (www.mucahit.net internet adresinden doldurulacaktır),

            f.          Tabip adayları için, KKTC Tabipler Birliğine üyelik belgesi,

g. Varsa; Başvurduğu meslekle ilgili çalışmışlığını ispatlayan belge(fiilen kaç yıl çalışmış olduğu belirtilecek), diploma ve/veya sertifika.

 

6.  Müracaatlar, www.mucahit.net internet adresinden doldurulacak iş başvuru formu ve gerekli belgeler ile 20 Ekim 2017 tarihinden 19 Ocak 2018 günü saat 17.00’ye kadar şahsen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Kayıt-Kabul Komisyon Başkanlığına (Boğazköy) yapılacaktır. BAŞVURULAR 19 OCAK 2018 TARİHİNDE TAMAMLANMIŞTIR.

 

7.  Hukuk İşl.Uzmanı Sınavları; genel kültür ve yetenek yazılı sınavı %20 (üniversite seviyesinde; Türkçe, Matematik, Atatürkçülük ve Genel Kültür); Mesleki sınav (Hukuk) %50 ve Sözlü Sınav (Mülakat) %30. İnşaat Mühendisi Sınavları; genel kültür ve yetenek yazılı sınavı %20 (üniversite seviyesinde; Türkçe, Matematik, Atatürkçülük ve Genel Kültür); Mesleki uygulamalı sınav (STA4CAD, Microfost Office Uyg. ve AUTOCAD) %20; Mesleki yazılı sınav (şantiye bilgisi, proje teknik bilgisi ve keşif/metraj bilgisi)%20 ve Sözlü Sınav (Mülakat) %40. (Sözlü sınav (mülakat) öncesi yapılan tüm sınavların puan ortalaması neticesinde, en az yarısı ve üstü puan toplayan adaylar sözlü sınava (mülakat) katılabilecektir)    şeklinde olacaktır. Tabip adaylarına sadece sözlü yarışma sınavı (mülakat) %100 yapılacaktır (sınavlarda kimlik ibraz etmek zorunludur).

 

8.  Sınav yeri ve tarihi vb. tüm bilgiler www.mucahit.net web adresinden sınavlardan en az bir hafta öncesinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı/sözlü olarak sınava çağrı yapılmayacaktır. Sınav öncesi ve sonrası tüm bilgi ve gelişmeler ile duyuru ve çağrılarımız internet sayfamız kanalıyla yapılacağından, web sayfasının adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

 

 

GÜvenlik Kuvvetleri KomutanlığI

 

PERSONEL İSTİHDAM DUYURUSU

 

1.  Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevlendirilmek üzere askeri memur statüsünde aşağıda belirtilen hizmet sınıflarında personel istihdam edilecektir.

 

 

S.NU

KADRO ADI

HİZMET SINIFI

BAREM

DERECE

KADEME

MÜNHAL SAYISI

1.

Maliye Memuru

Askeri Mali Hizmetler Sınıfı

9

III. DERECE

1-14

1

2.

Mal Saymanı Hesap Sorumlusu

Askeri Mali Hizmetler Sınıfı

9

III. DERECE

1-14

1

3.

ASAL ve Seferberlik İşlem Memuru

Askeri Kitabet Hizmetleri Sınıfı

5

IV. DERECE

1-14

4

 

 

2.         ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR :

 

a.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak,

b.  Müracaat tarihinden itibaren 35 yaşından gün almamış olmak,(20.10.1982  ve daha genç doğumlu)

c.  Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

ç.  Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık,    hırsızlık mal bulundurmak, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak,

d.  Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak,

e.   Güv.K.Sağlık Yeteneği Tüzüğüne göre bir engeli bulunmamak, Güvenlik Kamu Hizmetinden çıkmış veya çıkarılmamış olmak veya Devletten emekli maaşı çekmemiş, disiplin suçundan dolayı daha önce kamu hizmetinden çıkmış veya çıkarılmamış olmak.

 

 

3.         ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR :

 

a.   Maliye Memuru ve Mal Saymanı Hesap Sorumlusu branşına başvuracak adaylar için maliye, iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe veya ticaret konularında bir fakülte veya yüksek okul bitirmiş olmak; veya  ‘’Certified‘’ ya da ‘’Chertered Accountant‘’ ünvanını taşımak,

b.      ASAL ve Seferberlik İşlem Memuru branşına başvuracak adaylar için en az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak,

c.  Dürüst ve iyi karakter sahibi olmak, toplum içindeki tutum ve davranışları ile müsbet ve güvenilir olmak.

 

 

4.         BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

  a.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecek),

  b.    Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecek),

  c.    Polis Genel Müdürlüğünden alınacak iyi hal kağıdı (son üç ay içerisinde alınmış),

            ç.         Erkek adaylar için terhis belgesi fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecek),

            d.         5 adet vesikalık fotoğraf (son üç ay içinde çekilmiş olacak),

            e.         İş başvuru formu (www.mucahit.net internet adresinden doldurulacaktır),

   f. Varsa; Başvurduğu meslekle ilgili çalışmışlığını ispatlayan belge(fiilen kaç yıl çalışmış olduğu belirtilecek), diploma ve/veya sertifika.

 

5. Müracaatlar, www.mucahit.net internet adresinden doldurulacak iş başvuru formu ve gerekli belgeler ile 20 Ekim 2017 tarihinden 19 Ocak 2018 günü saat 17.00’ye kadar şahsen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Kayıt-Kabul Komisyon Başkanlığına (Boğazköy) yapılacaktır. BAŞVURULAR 19 OCAK 2018 TARİHİNDE TAMAMLANMIŞTIR.

 

6.  Tüm adayların öncelikle yeterlilik sınavında (Çoktan seçmeli yazılı olarak Güv.Kamu Görevlileri Yasası ve Anayasa konularından) başarılı olmaları gerekmektedir (50 puan ve üzeri).

a.    Yeterlilik sınavında başarılı olan Maliye Memuru ve Mal Saymanı Hesap Sorumlusu adayları için; Mesleki yarışma sınavı %60 (Genel Muhasebe, Temel İktisat, İşletme, Ekonomi, vb.) ve Sözlü Yarışma Sınavı (Mülakat)  %40 yapılacaktır.

b.    Yeterlilik sınavında başarılı olan ASAL ve Seferberlik İşlem Memuru adayları için; yazılı yarışma sınavı %60 (Lise seviyesinde; Türkçe, Matematik, Genel Kültür, Bilgisayar ve Kompozisyon bilgisi) ve Mülakat %40 yapılacaktır (sınavlarda kimlik ibraz etmek zorunludur).

 

7.  Sınav yeri ve tarihi vb. tüm bilgiler www.mucahit.net web adresinden sınavlardan en az bir hafta öncesinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı/sözlü olarak sınava çağrı yapılmayacaktır. Sınav öncesi ve sonrası tüm bilgi ve gelişmeler ile duyuru ve çağrılarımız internet sayfamız kanalıyla yapılacağından, web sayfasının adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

 

 

GÜvenlik Kuvvetleri KomutanlığI